KONTAKT

Monika Kolečkářová
Dědina 60
Ostrožská Nová Ves 68722
tel: +420608570647
napište nám
IČ: 02090597
Číslo účtu: 2300517190/2010

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Monika Kolečkářová

se sídlem: Dědina 60, Ostrožská Nová Ves, 687 22,  Zlínský kraj

identifikační číslo: 02090597

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Odbor živnostenský, Uherské Hradiště

http://monikakoleckarova.cz/ (dále jen „prodávající“ nebo „správce“).

1.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce lze kontaktovat na emailové adrese mokole@seznam.cz.

 

 1. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:


2.1. Nákup a pronájem zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací:

Správce zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka:

 • jméno a příjmení,

 • telefonní číslo,

 • e-mailová adresa,

 • adresa,

 • údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet správce).

Právním základem zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím
e-shopu, dodání zboží článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR").

Zpracování osobních údajů společností Monika Kolečkářová je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi nebo vypůjčení zboží.

Správce zpracovává tyto údaje za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • Bohemiasoft s.r.o. se sídlem Rudolfská tř. 247/84, 370 0 České Budějovice (provozovatel e-shop systému Webareal)

 • Unihost s.r.o. se sídlem Pplk. Sochora 694/24, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha (správce serverů)

 • Casablanca INT se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 – Košíře (provozovatel datového centra)

 • WEDOS Internet a.s. se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

 • Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

 

2.2. Registrace a provoz e-shopu

Správce zpracovává za účelem registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje zákazníka:

 • jméno a příjmení,

 • telefonní číslo,

 • e-mailová adresa,

 • adresa,

 • historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů správcem je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.


Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • Bohemiasoft s.r.o. se sídlem Rudolfská tř. 247/84, 370 0 České Budějovice (provozovatel e-shop systému Webareal)

 • Unihost s.r.o. se sídlem Pplk. Sochora 694/24, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha (správce serverů)

 • Casablanca INT se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 – Košíře (provozovatel datového centra)

 • WEDOS Internet a.s. se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

 

2.3. Poskytování podpory přes Facebook

V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, správce bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osoby a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne. Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání společností EW je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníkem.

 

2.4. Soubory cookies

Správce webové stránky wwwsvetnoseni.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik, jež se týkají návštěvnosti

a chování návštěvníků na webových stránkách,

 • základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

V případě, že chce uživatel používat webové stránky v režimu neumožňujícím sbírání údajů o chování návštěvníků webu, je nutná změna nastavení prohlížeče nebo dle čl. 21 Nařízení vznést námitku proti sběru dat, který bude okamžitě vyhodnocena. Cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost webu, budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 • Při vznesení námitky proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má vůči správci právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům,

 • na opravu osobních údajů,

 • na vymazání osobních údajů,

 • na omezení zpracování osobních údajů,

 • na přenositelnost osobních údajů,

 • namítat proti zpracovávání osobních údajů.

 

Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním správce:

 1. a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,

 2. b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu mokole@seznam.cz  

 3. c) telefonicky na výše čísle +420 608 570 647.


Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.1.2019.

 

KONTAKT

Monika Kolečkářová

Adresa: Dědina 60

PSČ: Ostrožská Nová Ves 68722

Email: info(a)monikakoleckarova.cz

Telefon: +420608570647

MzkxM